machine learning

press esc to navigate slides

@csinva